side-area-logo

Selgros Partner

headway projektowanie stron i sklepów

Kontaktując się z nami, powołaj się na kartę klienta Selgros Cash & Carry z hologramem Programu Selgros Partner. Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej jest przesłanie skanu aktualnej karty klienta i pozytywna jej weryfikacja przez Selgros.

*UWAGA: Rabat wyłącznie dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz wspólników spółki cywilnej wykonujących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.